• شیر چدنی چیست
  مشاهده محصول

  شیر چدنی چیست

            شیر چدنی چیست Cast iron valve شیر چدنی چیست : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی در فشار های […]

 • شیر چدنی جی ان
  مشاهده محصول

  شیر چدنی جی ان

      شیر چدنی جی ان Cast iron valve G.N شیر چدنی جی ان: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی جی ان در فشار […]

 • شیر چدنی پروانه ای
  مشاهده محصول

  شیر چدنی پروانه ای

      شیر چدنی پروانه ای Cast iron Butterfly valve شیر چدنی پروانه ای: شیرآلات چدنی پروانه ای یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی پروانه ای […]

 • شیر چدنی بخار
  مشاهده محصول

  شیر چدنی بخار

      شیر چدنی بخار Cast iron valve for Steam شیر چدنی بخار: شیرآلات چدنی بخار یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی بخار در فشار های […]

 • شیر چدنی آب
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب

      شیر چدنی آب Cast iron valve for Water شیر چدنی آب : شیرآلات چدنی آب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی آب در فشار […]

 • شیر چدنی آب و فاضلاب
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب و فاضلاب

      شیر چدنی آب و فاضلاب Cast iron valve for waste water شیر چدنی آب و فاضلاب : شیرآلات چدنی آب و فاضلاب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار […]

 • شیر چدنی آب KSB
  مشاهده محصول

  شیر چدنی آب KSB

      شیر چدنی آب KSB Cast iron valve KSB شیر چدنی KSB: شیرآلات چدنی KSB یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی KSB در فشار های […]

 • شیر چدن داکتیل
  مشاهده محصول

  شیر چدن داکتیل

      شیر چدن داکتیل Ductile iron valve شیر چدن داکتیل: شیرآلات چدن داکتیل یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدن داکتیل در فشار های pn10 ، […]